Vina Tươi Store

2/3 Đông Hưng Thuận 11, Phường Đông Hựng Thuận, Quận 12
Thành phố Hồ Chí Minh  Xem đường đi
Email: info@vinatuoi.com           
ĐT: 0908 975 990